FORGOT YOUR DETAILS?

ACİL ANONS SİSTEMLERİ

Genel Alan Seslendirme ve Acil Anons sistemleri, binalarda müzik yayının yapılması ve acil durumlarda insanların tahliyesini kolaylaştırmak için kullanılırlar.

Müzik yayınında amaç insanların bulunduğu alanlarda hoş bir ambians sağlamak iken, acil anonsta ise amaç insanların can güvenliği öne çıkarılarak güvenli bir şekilde ortamdan tahliye edilmesini sağlamaktır.

Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü, bölge sayısı, mekanların akustik yapısı ve özel istekler sistemin yapısını belirlemede ön plandadır. Tek bölgeden, sınırsız bölge sayısına, tek anons noktasından binlerce anons noktasına kadar farklı büyüklükte sistemlerin tasarımı ve tesis edilmesi mümkündür.

Kurulan sistemler, yangın algılama ve ihbar, havaalanlarında kullanılan uçuş bilgi sistemleri gibi sistemlerle entegre olarak çalışabilmekte, otomatik anonslar ve bilgilendirme mesajları önceden programlanarak sisteme verilebilmektedir.

Seslendirme sistemlerinde genel sorun amacın yanlış anlaşılmasıdır. Amaç sadece müzik yayını veya anons yapmak değil, yapılan anonsun, en kötü koşullarda dahi, anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olmasını sağlamaktır.

Ürünlerimiz ve tesis ettiğimiz sistemler, tüm uluslararası güvenlik standartlarını sağlamanın yanı sıra, basit bir analog sistemden çok fonksiyonel dijital sistemlere veya IP tabanlı sistemlere kadar geniş bir ürün portföyüne sahip olmanın avantajlarını da iş ortaklarımıza sunmaktayız.

TOP